ข่าวประชาสัมพันธ์ :การเเข่งขันประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (ภาษาจีน)

📢📢 ขอเรียนเชิญ นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) นิสิตเเละบุคคลทั่วไปเข้าร่วม 🎹🎤 การประกวดร้องเพลงจีนในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ตั้งเเต่เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ✏️ สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามภาพ หรือ โหลดเอกสารที่ http://confucius.human.ku.ac.th/wp-admin/post-new.php ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02- 5795566 ต่อ 2202

5,539 total views, 1 views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ :การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK 汉语水平考试 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เเละจะสอบวัดระดับดับความสามารถภาษาจีน HSK 汉语水平考试 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์) 11,655 total views, 1 views today

11,655 total views, 1 views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การทดสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง) สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เเละจะทดสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์) 10,031 total views, 1 views today

10,031 total views, 1 views today