อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 ณ Huaqiao University เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 ณ Huaqiao University เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย 2,849 total views, 66 views today

2,849 total views, 66 views today

📣 🇨🇳 ประกาศเเจ้งการขอทุนสถาบันขงจื๊อ 2023年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2023年9月入学)

📣 🇨🇳 ประกาศเเจ้งการขอทุนสถาบันขงจื๊อ 2023年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2023年9月入学) โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้ 1. 国际中文教育专业硕士研究生 ปริญญาโท 2. 国际中文教育专业本科生 ปริญญาตรี 3. 一学年研修生 1 ปีการศึกษา 4. 一学期研究生 1 เทอม 5. 一学年汉语研修线上 1 ปีการศึกษา แบบออนไลน์ 6. 一学期汉语研修线上 1 เทอม แบบออนไลน์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาที่จะเริ่มเข้าเรียนในเดือนกันยายน 2566 ให้แจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสารเพื่อประกอบการเพื่อพิจารณาได้ที่ https://forms.gle/N6FUK3Eq4oMTeKiv6 ภายในวันที่ 30 เมษายน

4,929 total views, 67 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 11 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 🔹 หัวข้อ แนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ เเละอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 📲💻 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3Y54xCB ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม 10,261 total views, 64 views

10,261 total views, 64 views today

พาเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ 2566 (ฉบับภาษาจีน) โดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 泰国农业大学孔子学院参观2023农展会 (中文版)

พาเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ 2566 (ฉบับภาษาจีน) โดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 泰国农业大学孔子学院参观2023农展会 (中文版) 🔹โซน A ตลาดนนทรีวิถีเกษตร “浓希”农产品集市区 https://www.youtube.com/watch?v=MuBdf6eJWV0 🔹โซน B สีสันตะวันฉาย 中⼩企业创意产品区(OTOP) https://www.youtube.com/watch?v=VMq4OkWiDsc 🔹โซน C เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ⾼科技展区 https://www.youtube.com/watch?v=jcmdIRh8fQg 🔹โซน D สราญรมย์ ชมพฤกษา 花⽊集市区 https://www.youtube.com/watch?v=B7bDHYLbJXo 🔹โซน E ฟินสุดหยุดไม่ได้ Cafe In The Garden 花园咖啡厅 https://www.youtube.com/watch?v=sWJlSyohKoY 🔹โซน F

18,148 total views, 64 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 12 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 12 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. 🔹 หัวข้อ งานวิจัยทางภาษาและภาษาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ เมธจิรนนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 📲💻 สามารถลงทะเบียนได้ที่

6,185 total views, no views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 10 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 10 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. 🔹 หัวข้อ หน้าที่ทางไวยากรณ์ของคำว่า “把” ในภาษาจีนโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยอาจารย์นพเก้า สิรินธรานนท์ อาจารย์สาขาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

793 total views, 1 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 9 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 9 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 🔹 หัวข้อ เทียนมิ่ง (天命) : “คำสั่งฟ้า” กับสิทธิ หน้าที่ และจรรยาธรรมในสังคมจีนโบราณ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์

1,239 total views, no views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. 🔹 หัวข้อ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชานและการศึกษาวิจัยภาษาจีน โดย Prof. Wang Baohua สังกัดมหาวิทยาลัย South China Normal

2,532 total views, no views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 🔹 หัวข้อ การตรวจแก้งานแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง นักแปลรางวัลสุรินทราชาและอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2,469 total views, no views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. 🔹 หัวข้อ แนวคิดและวิธีการสอนของการสอนภาษาจีนระดับนานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.หลิว ฮุ่ย (刘惠副教授) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายจีน)

1,602 total views, no views today