ข่าวประชาสัมพันธ์ :การเเข่งขันประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (ภาษาจีน)

📢📢 ขอเรียนเชิญ นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) นิสิตเเละบุคคลทั่วไปเข้าร่วม 🎹🎤 การประกวดร้องเพลงจีนในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ตั้งเเต่เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ✏️ สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามภาพ หรือ โหลดเอกสารที่ http://confucius.human.ku.ac.th/wp-admin/post-new.php ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02- 5795566 ต่อ 2202

1,496 total views, 26 views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ :การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK 汉语水平考试 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เเละจะสอบวัดระดับดับความสามารถภาษาจีน HSK 汉语水平考试 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์) 9,191 total views, 28 views today

9,191 total views, 28 views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การทดสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง) สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เเละจะทดสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์) 8,527 total views, 25 views today

8,527 total views, 25 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK และ HSKK

ตามที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลสอบวัดความสามารถภาษาจีนรอบที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 บัดนี้การสมัครสอบสิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏมีรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบดังต่อไปนี้ (Fileแนบ) สถานที่สอบ : ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน   ผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติตัวในห้องสอบ และการรับบัตรประจาตัวสอบ 21,444 total views, no views today

21,444 total views, no views today

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนรุ่นที่ 37

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนรุ่นที่ 37 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 22 พ.ย. 2560 สถาบันฯ ได้เปิดทำการสอนภาษาจีนโดยผู้เชี่ยวชาญจากเจ้าของภาษา อบรมทั้งสิ้นกว่า 30 ชั่วโมง จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรได้ที่ รายละเอียดหลักสูตร  หรือ  ตารางเรียน และสมัครเรียนได้ที่ ลงทะเบียนเรียน *หมายเหตุ ผู้มีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้างแล้ว สามารถติดต่อดูแบบเรียนได้ที่สถาบันฯ ในวันเวลาราชการ หรือวันเสาร์ที่ 4 และ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.   21,105 total

21,105 total views, no views today