🎉มาแล้ววว…🎉 ปฏิทินการอบรมภาษาจีน ปี 2567 ของสถาบันขงจื๊อ มก.

🎉มาแล้ววว…🎉 . ✅ ปฏิทินการอบรมภาษาจีน ปี 2567 ของสถาบันขงจื๊อ มก. ✅ เรียน Onsite ที่อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ✅ เรียนทุกวันเสาร์ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง (รวม 15 ชั่วโมง) ✅ สอนโดย อาจารย์ชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มก. . รายละเอียดและช่องทางการสมัครแต่ละหลักสูตรจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนะครับ #CIKU #KU #ขงจื๊อ #สถาบันขงจื๊อ #มหาวิทยาลัย #เกษตรศาสตร์ #คอร์สเรียนออนไซต์

3,270 total views, 108 views today

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีน สร้างความประทับใจในการสื่อสารในการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ และการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 (รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง) เวลา 17.00-18.30 น. รูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ณ ห้องประชุม 10 ชั้น 10 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ ฝ่ายไทย Assoc. Prof.

3,316 total views, 103 views today

ขอเชิญร่วมโหวต (รางวัล Popular Vote) ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ CIKU 春语花开 เนื่องในวันภาษาจีน (International Chinese Language Day) จัดโดยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมโหวต (รางวัล Popular Vote) ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ CIKU 春语花开 เนื่องในวันภาษาจีน (International Chinese Language Day) จัดโดยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . ⏰ ในระหว่างวัน 23-27 มีนาคม 2567 จนถึงเวลา 15.00 น. . 👍ซึ่งผลงานที่มียอดผู้กดไลค์ (Like) มากที่สุด ผ่านช่องทาง Youtube จะถือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในครั้งนี้ . ลิงก์ Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrSCSOyJHa77VubKscu12pg

9,656 total views, 202 views today

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 51 กับสถาบันขงจื๊อ มก. 🇨🇳

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 51 กับสถาบันขงจื๊อ มก. 🇨🇳 💥ภาษาจีนระดับต้น ราคาเพียง 1,888 .- ‼️ 💥ภาษาจีนระดับกลาง ราคาเพียง 2,188 .- ‼️ 👇สมัครได้ที่ลิงค์👇 https://kasets.art/rcKPsF 📌 รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พ.ค.67 ✅ เปิดสอนภาษาจีนระดับต้น โดยอาจารย์ชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มก. ✅ เริ่มเรียนวันที่ 11 พ.ค. – 8 มิ.ย. 67 เรียนทุกวันเสาร์ วันละ 3

4,548 total views, 2 views today

📣เปิดรับสมัครทุนสถาบันขงจื๊อ 2024年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2024年9月入学)

📣เปิดรับสมัครทุนสถาบันขงจื๊อ 2024年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2024年9月入学) ดังนี้ 线下onsite 1.博士研究生 (ปริญญาเอก) 2.硕士研究生 (ปริญญาโท) 3.本科生 (ปริญญาตรี) 4.一学年研修生 (1 ปีการศึกษา) 5.一学期研修生(1 เทอม) นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาที่จะเริ่มเข้าเรียนในเดือนกันยายน 2567 ให้แจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังลิงก์นี้ https://forms.gle/zP1b8RJM981nbVBy9 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 24.00 น. 🔺เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้ 1. สำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาจีนธุรกิจ มก. เอกสารประกอบการพิจารณา : สำเนาใบแสดงผลการเรียน เงื่อนไข : ผลการเรียนไม่น้อยกว่า GPA

6,077 total views, 5 views today

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก. 🇨🇳

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก. 🇨🇳 💥ภาษาจีนระดับต้น ราคาเพียง 1,888 .- ‼️ 💥ภาษาจีนระดับกลาง ราคาเพียง 2,188 .- ‼️ 💥ภาษาจีนระดับสูง ราคาเพียง 2,388 .- ‼️ 👇สมัครได้ที่ลิงค์👇 https://citly.me/1EVsx 📌 รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ก.พ. 67 ✅ เปิดสอนภาษาจีนระดับต้น กลางเเละสูง โดยอาจารย์ชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มก. ✅ เริ่มเรียนวันที่ 2-30 มี.ค.

11,662 total views, no views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 70 ท่าน 📆 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹 หัวข้อ แนวทางการกำหนดปัญหาวิจัยสาขาภาษาจีน 中文研究的研究问题设定思路 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์

11,289 total views, no views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 70 ท่าน 📆 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹 หัวข้อ เขียน “จีน” ให้เป็น “ไทย”

9,988 total views, 1 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 30 ท่าน 📆 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹 หัวข้อ การแปลกวีนิพนธ์จีนเป็นไทย 中国诗歌泰译 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์

3,426 total views, 1 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 30 ท่าน 📆 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹 หัวข้อ “จงยง (中庸)” : อุดมคติของปรัชญาขงจื๊อซึ่งไม่ใช่

584 total views, 1 views today