📣📢 ประกาศ ตรวจสอบผลการสอบวัดความสามารถภาษาจีน (HSK) รอบการสอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

– สามารถตรวจคะแนนสอบได้ที่ www.chinesetest.cn ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับวิธีการตรวจสอบผลสอบทางออนไลน์กรอกรายละเอียดเลขประจำตัวผู้สอบ พิมพ์ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) และ CODE (ที่ได้จากการสุ่มของระบบ) – ใบประกาศผลสอบ สามารถเข้ารับด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ณ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์ ตามวันเเละเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน รับใบประกาศผลสอบทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02- 5795566 – 8 ต่อ 2202 2,076 total views, 39 views today

2,076 total views, 39 views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศตารางสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK (ระดับกลาง) วันอาทิตย์ 2 ธันวาคม 2561 (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติตัวในห้องสอบ และการรับบัตรประจำตัวสอบ)

📣📢 ประกาศ ตารางสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK (ระดับกลาง) วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 สถานที่สอบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2 (ห้อง 213) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ขอชี้เเจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติตัวในห้องสอบ และการรับบัตรประจำตัวสอบ 3. เเผนที่อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2 (ห้อง 213) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) HSKK

7,460 total views, 39 views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศตารางสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติตัวในห้องสอบ และการรับบัตรประจำตัวสอบ)

ขอชี้เเจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติตัวในห้องสอบ และการรับบัตรประจำตัวสอบ 3. เเผนที่อาคารศูนย์เรียนรวม 4 (ศร.4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ HSK 1 เลขประจำตัวผู้สอบ H11817934060000001- H11817934060000026 เวลาสอบ 13.30-14.05 น. ห้อง 804 (อาคารศูนย์เรียนรวม 4) HSK 2 เลขประจำตัวผู้สอบ H21817934060000001- H21817934060000017 เวลาสอบ 09.00-09.50 น. ห้อง 804 (อาคารศูนย์เรียนรวม 4) HSK 3

8,026 total views, 1 views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ : 📣📢 ประกาศ ทางสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดรับสมัครการประกวดร้องเพลงจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

📣📢 ประกาศ ทางสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดรับสมัครการประกวดร้องเพลงจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เนื่องจากจำนวนผู้สมัครครบตามที่สถาบันขงจื๊อกำหนดไว้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 4,407 total views, no views today

4,407 total views, no views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปิดรับสมัครเรียนภาษาจีน หลักสูตรภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 40

📣📢 ประกาศเ สถาบันขงจื๊อ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ จะเริ่มเรียนวันที่ 1 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 📍 1. ขั้นตอนการสมัครเรียน (สมัครด้วยตนเอง) 🔸 กรอกเอกสารใบสมัครเรียน (เอกสารเเนบตามสื่อประชาสัมพันธ์) 🔸 สำเนาบัตรประชาชน 🔸 ชำระค่าสมัครเรียน (เงินสด) ที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 📍 2. ขั้นตอนการสมัครเรียน (ระบบออนไลน์) 🔸 กรอกใบสมัครเรียนที่ระบบออนไลน์ >>>>> goo.gl/eG8rmm

4,104 total views, no views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ :เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “IT Technology in China” โดยอาจารย์วรพล โสภณวุฒิกุล (อาจารย์พิเศษวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จีนเเละเจ้าของตำราคอมพ์จีนง่ายจัง)

แบบลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง “IT Technology in China” วิทยากรพิเศษ อาจารย์วรพล โสภณวุฒิกุล (อาจารย์พิเศษวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จีน) >>>>> goo.gl/1yZi5Y

1,987 total views, no views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ :การเเข่งขันประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (ภาษาจีน)

📢📢 ขอเรียนเชิญ นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) นิสิตเเละบุคคลทั่วไปเข้าร่วม 🎹🎤 การประกวดร้องเพลงจีนในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ตั้งเเต่เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ✏️ สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามภาพ หรือ โหลดเอกสารที่ http://confucius.human.ku.ac.th/wp-admin/post-new.php ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02- 5795566 ต่อ 2202

3,485 total views, no views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ :การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK 汉语水平考试 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เเละจะสอบวัดระดับดับความสามารถภาษาจีน HSK 汉语水平考试 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์) 10,637 total views, no views today

10,637 total views, no views today

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การทดสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง) สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เเละจะทดสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์) 9,291 total views, 1 views today

9,291 total views, 1 views today