โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU)

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) 🇨🇳 จัดโดย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนใจติดต่อได้ที่ลิ้งค์FB https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=218783345407159&id=205786230040204 หรือ ☎️ 02-579-5566-8 ต่อ 4403 และ 2413 (เวลาทำการ) หรือ 086-891-8344 谢谢 ขอบคุณค่ะ🙏🙏🙏 สมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม นี้นะคะ 📌📌 999 total views, 20 views today

999 total views, 20 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK และ HSKK

ตามที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลสอบวัดความสามารถภาษาจีนรอบที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 บัดนี้การสมัครสอบสิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏมีรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบดังต่อไปนี้ (Fileแนบ) สถานที่สอบ : ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน   ผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติตัวในห้องสอบ และการรับบัตรประจาตัวสอบ 21,388 total views, no views today

21,388 total views, no views today

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนรุ่นที่ 37

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนรุ่นที่ 37 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 22 พ.ย. 2560 สถาบันฯ ได้เปิดทำการสอนภาษาจีนโดยผู้เชี่ยวชาญจากเจ้าของภาษา อบรมทั้งสิ้นกว่า 30 ชั่วโมง จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรได้ที่ รายละเอียดหลักสูตร  หรือ  ตารางเรียน และสมัครเรียนได้ที่ ลงทะเบียนเรียน *หมายเหตุ ผู้มีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้างแล้ว สามารถติดต่อดูแบบเรียนได้ที่สถาบันฯ ในวันเวลาราชการ หรือวันเสาร์ที่ 4 และ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.   21,022 total

21,022 total views, no views today