🎉มาแล้ววว…🎉 ปฏิทินการอบรมภาษาจีน ปี 2567 ของสถาบันขงจื๊อ มก.

🎉มาแล้ววว…🎉 . ✅ ปฏิทินการอบรมภาษาจีน ปี 2567 ของสถาบันขงจื๊อ มก. ✅ เรียน Onsite ที่อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ✅ เรียนทุกวันเสาร์ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง (รวม 15 ชั่วโมง) ✅ สอนโดย อาจารย์ชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มก. . รายละเอียดและช่องทางการสมัครแต่ละหลักสูตรจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนะครับ #CIKU #KU #ขงจื๊อ #สถาบันขงจื๊อ #มหาวิทยาลัย #เกษตรศาสตร์ #คอร์สเรียนออนไซต์

3,265 total views, 103 views today

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีน สร้างความประทับใจในการสื่อสารในการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ และการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 (รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง) เวลา 17.00-18.30 น. รูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ณ ห้องประชุม 10 ชั้น 10 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ ฝ่ายไทย Assoc. Prof.

3,311 total views, 98 views today

ขอเชิญร่วมโหวต (รางวัล Popular Vote) ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ CIKU 春语花开 เนื่องในวันภาษาจีน (International Chinese Language Day) จัดโดยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมโหวต (รางวัล Popular Vote) ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ CIKU 春语花开 เนื่องในวันภาษาจีน (International Chinese Language Day) จัดโดยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . ⏰ ในระหว่างวัน 23-27 มีนาคม 2567 จนถึงเวลา 15.00 น. . 👍ซึ่งผลงานที่มียอดผู้กดไลค์ (Like) มากที่สุด ผ่านช่องทาง Youtube จะถือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในครั้งนี้ . ลิงก์ Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrSCSOyJHa77VubKscu12pg

9,646 total views, 192 views today

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 51 กับสถาบันขงจื๊อ มก. 🇨🇳

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 51 กับสถาบันขงจื๊อ มก. 🇨🇳 💥ภาษาจีนระดับต้น ราคาเพียง 1,888 .- ‼️ 💥ภาษาจีนระดับกลาง ราคาเพียง 2,188 .- ‼️ 👇สมัครได้ที่ลิงค์👇 https://kasets.art/rcKPsF 📌 รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พ.ค.67 ✅ เปิดสอนภาษาจีนระดับต้น โดยอาจารย์ชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มก. ✅ เริ่มเรียนวันที่ 11 พ.ค. – 8 มิ.ย. 67 เรียนทุกวันเสาร์ วันละ 3

4,548 total views, 2 views today

📣เปิดรับสมัครทุนสถาบันขงจื๊อ 2024年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2024年9月入学)

📣เปิดรับสมัครทุนสถาบันขงจื๊อ 2024年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2024年9月入学) ดังนี้ 线下onsite 1.博士研究生 (ปริญญาเอก) 2.硕士研究生 (ปริญญาโท) 3.本科生 (ปริญญาตรี) 4.一学年研修生 (1 ปีการศึกษา) 5.一学期研修生(1 เทอม) นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาที่จะเริ่มเข้าเรียนในเดือนกันยายน 2567 ให้แจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังลิงก์นี้ https://forms.gle/zP1b8RJM981nbVBy9 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 24.00 น. 🔺เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้ 1. สำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาจีนธุรกิจ มก. เอกสารประกอบการพิจารณา : สำเนาใบแสดงผลการเรียน เงื่อนไข : ผลการเรียนไม่น้อยกว่า GPA

6,077 total views, 5 views today

ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8

ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 📚 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ การแปลกวีนิพนธ์จีนเป็นไทย 中国诗歌泰译 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง 吴琼副教授 อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🙏🏻🙏🏻สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจโครงการบรรยายวิชาการด้วยดีเสมอมา #บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ

12,982 total views, 97 views today

พิธีเปิดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา จัดโดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักภาษาต่างประเทศ เเละสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข CA 329 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักภาษาต่างประเทศ เเละสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยมี Assoc. Prof. Gao Huimin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายจีน เป็นวิทยากร ในวันแรกของการฝึกอบรม ได้มีพิธีเปิดโครงการ โดย นายศุภชัย

14,002 total views, 97 views today

สถาบันขงจื๊อ มก. ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านบูธฯ สถาบันขงจื๊อในงานเกษตรเเฟร์ ปี 67 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

สถาบันขงจื๊อ มก. ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านบูธฯ สถาบันขงจื๊อในงานเกษตรเเฟร์ ปี 67 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ในระหว่างวันที่ 2-10 ก.พ.67 เวลา 11.00-17.00 น. ณ โชน H นวัตกรรมงานวิจัย (งานวิจัย Inter นานาชาติ ร้านค้าจากมูลนิธิราชวงศ์) เเล้วพบกันนะครับ 9,531 total views, no views today

9,531 total views, no views today

โครงการ “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567”

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ และภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567” ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.40 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ #ciku #HumanitiesKU #ตรุษจีน2024 #Chinesenewyear2024 1,950 total views, no views today

1,950 total views, no views today

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก. 🇨🇳

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก. 🇨🇳 💥ภาษาจีนระดับต้น ราคาเพียง 1,888 .- ‼️ 💥ภาษาจีนระดับกลาง ราคาเพียง 2,188 .- ‼️ 💥ภาษาจีนระดับสูง ราคาเพียง 2,388 .- ‼️ 👇สมัครได้ที่ลิงค์👇 https://citly.me/1EVsx 📌 รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ก.พ. 67 ✅ เปิดสอนภาษาจีนระดับต้น กลางเเละสูง โดยอาจารย์ชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มก. ✅ เริ่มเรียนวันที่ 2-30 มี.ค.

11,662 total views, no views today