ข่าวประชาสัมพันธ์ : การทดสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง) สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทดสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง) สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 เเละจะสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 (ระดับกลาง)ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์)

เเบบฟอร์มการสมัครสอบ

5,692 total views, 2 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *