ข่าวประชาสัมพันธ์

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8
📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom
อ่านเพิ่มเติม ...
📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6
📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 70 ท่าน 📆 วันอังคารที่ 23
อ่านเพิ่มเติม ...
📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7
📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 70 ท่าน 📆 วันอังคารที่ 30
อ่านเพิ่มเติม ...

กิจกรรม

ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 4
ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สถาบันขงจื๊อ มก. ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 4 หัวข้อ นิยายแนวไซไฟจีน
อ่านเพิ่มเติม ...
ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3
ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันขงจื๊อ
อ่านเพิ่มเติม ...
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ กลุ่มโรงเรียนคุ้งบางกะเจ้า 4 โรงเรียน (โรงเรียนบางน้ำผึ้งนอก โรงเรียนวัดบางขมิ้น โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ และโรงเรียนบางกอบัว) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฐกานต์
อ่านเพิ่มเติม ...

 

งานบริการวิชาการ

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  • จัดอบรมครูสอนภาษาจีน
  • จัดอบรมภาษาจีน
  • จัดนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการ
  • จัดการบรรยายและสัมมนาวิชาการ
  • จัดสอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK และการสอบอื่นๆ
  • ให้บริการหนังสือและมัลติมีเดียภาษาจีน
  • ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
  • ให้บริการที่เกี่ยวกับการทัศนศึกษาระยะสั้นในประเทศจีนแก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประมวลภาพ

วันเปิดสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550
ongzixueyuan Opening Ceremony at 8 August 2007