ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาผู้สอนภาษาจีนนานาชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปี 2021
欢迎报名申请“2021年华侨大学国际中文教师奖学金” 有意者请于5月3日前填写申请人信息表(泰文)领取推荐信,并于5月9日前登录“cis.chinese.cn”完成在线申请,如果符合条件,农大孔院将尽快完成在线推荐。详情请参阅“2021年华侨大学国际中文教师奖学金申请办法.pdf” รับสมัครทุนการศึกษาผู้สอนภาษาจีนนานาชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปี 2021 ผู้ที่สนใจสมัครกรุณากรอกข้อมูลผู้สมัคร(ภาษาไทย)ก่อนวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เพื่อรับหนังสือแนะนำตัว และดำเนินการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ cis.chinese.cn ก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 หากตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดำเนินการแนะนำทางออนไลน์โดยเร็วที่สุด ศึกษารายละเอียดได้ในไฟล์ “วิธีการสมัครทุนการศึกษาผู้สอนภาษาจีนนานาชาติ
อ่านเพิ่มเติม ...
📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2563
📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 🔹รับจำนวน 290 ท่าน 🔹บรรยายผ่าน Zoom 📆 วันอังคารที่ 23
อ่านเพิ่มเติม ...
📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2563
📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 🔹รับจำนวน 290 ท่าน 🔹บรรยายผ่าน Zoom 📆 วันอังคารที่ 9
อ่านเพิ่มเติม ...

กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง”
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 บรรยายพิเศษเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง” ผู้ฟังจะได้เรียนรู้คัมภีร์หลุนอฺวี่ (หัวใจหลักของปรัชญาขงจื๊อ) ผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา
อ่านเพิ่มเติม ...
วันสถาบันขงจื๊อ (Confucius Institute Day) 2018 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 12.30 – 14.15 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์
112,377 total views, 71 views today
อ่านเพิ่มเติม ...
เทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.30 – 17.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
112,518 total views, 71 views today
อ่านเพิ่มเติม ...

 

งานบริการวิชาการ

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  • จัดอบรมครูสอนภาษาจีน
  • จัดอบรมภาษาจีน
  • จัดนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการ
  • จัดการบรรยายและสัมมนาวิชาการ
  • จัดสอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK และการสอบอื่นๆ
  • ให้บริการหนังสือและมัลติมีเดียภาษาจีน
  • ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
  • ให้บริการที่เกี่ยวกับการทัศนศึกษาระยะสั้นในประเทศจีนแก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประมวลภาพ

วันเปิดสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550
ongzixueyuan Opening Ceremony at 8 August 2007