ข่าวประชาสัมพันธ์

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 11 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting 📆 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 🔹 หัวข้อ แนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน
อ่านเพิ่มเติม ...
พาเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ 2566 (ฉบับภาษาจีน) โดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 泰国农业大学孔子学院参观2023农展会 (中文版)
พาเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ 2566 (ฉบับภาษาจีน) โดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 泰国农业大学孔子学院参观2023农展会 (中文版) 🔹โซน A ตลาดนนทรีวิถีเกษตร “浓希”农产品集市区 https://www.youtube.com/watch?v=MuBdf6eJWV0 🔹โซน B สีสันตะวันฉาย 中⼩企业创意产品区(OTOP) https://www.youtube.com/watch?v=VMq4OkWiDsc 🔹โซน C
อ่านเพิ่มเติม ...
📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 12 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 12 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV
อ่านเพิ่มเติม ...

กิจกรรม

📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 11 เเละครั้งที่ 12
📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 11 เเละครั้งที่ 12 📚 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่าน VooV Meeting
อ่านเพิ่มเติม ...
📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 9 เเละครั้งที่ 10 – สถาบันขงจื๊อ มก.
📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 9 เเละครั้งที่ 10 📚 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่าน VooV Meeting ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม ...
พาเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ 2566 (ฉบับภาษาจีน) โดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 泰国农业大学孔子学院参观2023农展会 (中文版)
พาเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ 2566 (ฉบับภาษาจีน) โดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 泰国农业大学孔子学院参观2023农展会 (中文版) 🔹โซน A ตลาดนนทรีวิถีเกษตร “浓希”农产品集市区 https://www.youtube.com/watch?v=MuBdf6eJWV0 🔹โซน B สีสันตะวันฉาย 中⼩企业创意产品区(OTOP) https://www.youtube.com/watch?v=VMq4OkWiDsc 🔹โซน C
อ่านเพิ่มเติม ...

 

งานบริการวิชาการ

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  • จัดอบรมครูสอนภาษาจีน
  • จัดอบรมภาษาจีน
  • จัดนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการ
  • จัดการบรรยายและสัมมนาวิชาการ
  • จัดสอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK และการสอบอื่นๆ
  • ให้บริการหนังสือและมัลติมีเดียภาษาจีน
  • ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
  • ให้บริการที่เกี่ยวกับการทัศนศึกษาระยะสั้นในประเทศจีนแก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประมวลภาพ

วันเปิดสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550
ongzixueyuan Opening Ceremony at 8 August 2007