ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ประกาศเเจ้งห้องเรียน หลักสูตรอบรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 45 ของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามสื่อประชาสัมพันธ์)
📢 ประกาศเเจ้งห้องเรียน หลักสูตรอบรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 45 ของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามสื่อประชาสัมพันธ์) 2,541 total views, 45 views today
อ่านเพิ่มเติม ...
🔹เเนวทางปฏิบัติในการเข้าเรียนภาษาจีน รุ่นที่ 45 🔹 อย่าลืมปฏิบัติตนแบบ New Normal กันด้วยนะครับ 😷😷 ด้วยความห่วงใย
🔹เเนวทางปฏิบัติในการเข้าเรียนภาษาจีน รุ่นที่ 45 🔹 อย่าลืมปฏิบัติตนแบบ New Normal กันด้วยนะครับ 😷😷 ด้วยความห่วงใย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2,397 total views, 44 views today
อ่านเพิ่มเติม ...
เรียน ผู้เรียนโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 45 และผู้มาติดต่อสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการเปิดใช้ “ถนนคนเดิน” (ถนนชูชาติกำภู) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563
เรียน ผู้เรียนโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 45 และผู้มาติดต่อสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการเปิดใช้ “ถนนคนเดิน” (ถนนชูชาติกำภู) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 จึงแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อวางแผนในการเดินรถ (ตามเอกสารเเนบ)
อ่านเพิ่มเติม ...

กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง”
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 บรรยายพิเศษเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง” ผู้ฟังจะได้เรียนรู้คัมภีร์หลุนอฺวี่ (หัวใจหลักของปรัชญาขงจื๊อ) ผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา
อ่านเพิ่มเติม ...
วันสถาบันขงจื๊อ (Confucius Institute Day) 2018 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 12.30 – 14.15 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์
89,676 total views, 43 views today
อ่านเพิ่มเติม ...
เทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.30 – 17.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
89,830 total views, 43 views today
อ่านเพิ่มเติม ...

 

งานบริการวิชาการ

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  • จัดอบรมครูสอนภาษาจีน
  • จัดอบรมภาษาจีน
  • จัดนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการ
  • จัดการบรรยายและสัมมนาวิชาการ
  • จัดสอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK และการสอบอื่นๆ
  • ให้บริการหนังสือและมัลติมีเดียภาษาจีน
  • ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
  • ให้บริการที่เกี่ยวกับการทัศนศึกษาระยะสั้นในประเทศจีนแก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประมวลภาพ

วันเปิดสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550
ongzixueyuan Opening Ceremony at 8 August 2007