ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ประกาศเปลี่ยนเเปลงห้องเรียนวิชาภาษาจีนระดับต้น 1 และภาษาจีนระดับกลาง 1 หลักสูตรอบรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 44 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์) **
📢 ประกาศเปลี่ยนเเปลงห้องเรียนวิชาภาษาจีนระดับต้น 1 และภาษาจีนระดับกลาง 1 หลักสูตรอบรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 44 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์) ** 14,424 total views, 40 views today
อ่านเพิ่มเติม ...
🔺 ประมวลภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันเสาร์ “หลักสูตรอบรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 44” ของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละเพื่ออนามัยที่ดี แนะนำให้ผู้เรียนส่วมหน้ากากอนามัย 农业大学孔子学院第44期汉语培训班第一天上课情况(星期六)
🔺 ประมวลภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันเสาร์ “หลักสูตรอบรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 44” ของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละเพื่ออนามัยที่ดี แนะนำให้ผู้เรียนส่วมหน้ากากอนามัย 农业大学孔子学院第44期汉语培训班第一天上课情况(星期六) 15,210 total views, 39 views today
อ่านเพิ่มเติม ...
เเจ้งผู้เรียนหลักสูตรอบรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 44 ให้ทราบเกี่ยวกับตารางเรียนเเละการวางเเผนการเดินรถ
เรียน ผู้เรียนหลักสูตรอบรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 44 ทางสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ 1. งดการเรียนการสอนในวันที่ 8 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงขยายตารางเรียนไปเป็นวันที่ 11 และวันที่ 12 เมษายน
อ่านเพิ่มเติม ...

กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง”
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 บรรยายพิเศษเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง” ผู้ฟังจะได้เรียนรู้คัมภีร์หลุนอฺวี่ (หัวใจหลักของปรัชญาขงจื๊อ) ผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา
อ่านเพิ่มเติม ...
วันสถาบันขงจื๊อ (Confucius Institute Day) 2018 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 12.30 – 14.15 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์
81,231 total views, 39 views today
อ่านเพิ่มเติม ...
เทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.30 – 17.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
81,390 total views, 38 views today
อ่านเพิ่มเติม ...

 

งานบริการวิชาการ

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  • จัดอบรมครูสอนภาษาจีน
  • จัดอบรมภาษาจีน
  • จัดนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการ
  • จัดการบรรยายและสัมมนาวิชาการ
  • จัดสอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK และการสอบอื่นๆ
  • ให้บริการหนังสือและมัลติมีเดียภาษาจีน
  • ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
  • ให้บริการที่เกี่ยวกับการทัศนศึกษาระยะสั้นในประเทศจีนแก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประมวลภาพ

วันเปิดสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550
ongzixueyuan Opening Ceremony at 8 August 2007