ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📢 ประกาศเปิดรับสมัครเรียนภาษาจีน หลักสูตรภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 43 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และ จะเริ่มเรียนวันที่ 26 ตุลาคม 2562
ขั้นตอนการสมัครเรียนดังนี้ 📍 1. สมัครด้วยตนเอง 🔸 กรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบ) 🔸 สำเนาบัตรประชาชน 🔸 ชำระค่าสมัครเรียน (ด้วยเงินสด) ที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 📍 2. สมัครเรียน (ผ่านระบบออนไลน์) 🔸 กรอกใบสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม ...
📢 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 2/2562 🎤 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์เเละวัฒนธรรมจีนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ
▪️สนใจสแกนตามลิ้ง http://wow.in.th/xti2 (เเบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ) 🔺 สถานที่จัดงาน ห้อง 105 อาคาร….คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) #ขงจื๊อ #ภาษาจีน #บรรยายวิชาการ #มก 2,815 total views, 26 views today
อ่านเพิ่มเติม ...
📢 ปิดรับสมัครผู้เข้าเเข่งขันโครงการ “ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (ภาษาจีน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
🙏🏽 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงการ “ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (ภาษาจีน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น
อ่านเพิ่มเติม ...

กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง”
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 บรรยายพิเศษเรื่อง “สัมผัสปรัชญาขงจื๊อผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง” ผู้ฟังจะได้เรียนรู้คัมภีร์หลุนอฺวี่ (หัวใจหลักของปรัชญาขงจื๊อ) ผ่านเสียงดนตรีกู่เจิง ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา
อ่านเพิ่มเติม ...
วันสถาบันขงจื๊อ (Confucius Institute Day) 2018 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 12.30 – 14.15 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์
50,561 total views, 25 views today
อ่านเพิ่มเติม ...
เทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.30 – 17.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50,741 total views, 25 views today
อ่านเพิ่มเติม ...

 

งานบริการวิชาการ

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  • จัดอบรมครูสอนภาษาจีน
  • จัดอบรมภาษาจีน
  • จัดนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการ
  • จัดการบรรยายและสัมมนาวิชาการ
  • จัดสอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK และการสอบอื่นๆ
  • ให้บริการหนังสือและมัลติมีเดียภาษาจีน
  • ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
  • ให้บริการที่เกี่ยวกับการทัศนศึกษาระยะสั้นในประเทศจีนแก่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประมวลภาพ

วันเปิดสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550
ongzixueyuan Opening Ceremony at 8 August 2007