🌕🎊 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ และภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี 2566

🌕🎊 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ และภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี 2566 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องเเสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

– การแสดงเล่าขานตำนานเทศกาลไหว้พระจันทร์ของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น
– การแสดงศิลปวัฒนธรรม จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
– กิจกรรมร่วมสนุก ตอบปัญหาเกี่ยวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์#เทศกาลไหว้พระจันทร์ #ขงจื๊อ #CIKU

9,743 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *