สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมวันขงจื๊อ (Confucius Day) ปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันขงจื๊อ (Confucius Day) ปี 2566 ขึ้น ณ โถงชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อฉลองวันสถาบันขงจื๊อ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสวมใส่ชุดจีน การระบายสีพัดจีน และกิจกรรมเสี่ยงเซียมซี เป็นต้น


#วันสถาบันขงจื๊อ #ศิลปวัฒนธรรมจีน #ขงจื๊อ #CIKU #KU #Kasetsart

5,473 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *