🇨🇳 โครงการค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) ปี 2566

🇨🇳 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) ปี 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ ฝ่ายไทย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ ฝ่ายจีน รองผู้อำนวยการสถาบันฯ รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนเเละนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ จำนวน 74 คน จาก 4 โรงเรียนเข้าร่วมด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม https://citly.me/CDlQY

#chinesecamp #china #ciku #ค่ายภาษาจีน #เกษตรศาสตร์ #ขงจื๊อ มก

4,037 total views, 3 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *