📢 ✨เชิญชวนอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนชาวไทยในระดับอุดมศึกษาทุกท่านที่สนใจมารับฟังเสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย 泰国汉学家高端论坛 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย 庆祝泰国孔子学院(课堂)发展联盟成立两周年

📢 ✨เชิญชวนอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนชาวไทยในระดับอุดมศึกษาทุกท่านที่สนใจมารับฟังเสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย 泰国汉学家高端论坛 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย 庆祝泰国孔子学院(课堂)发展联盟成立两周年
📌 เครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอีเว้นท์ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
🔺ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ : https://citly.me/UJIe6
(จำนวน 150 คน เท่านั้น‼️)
หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม
🔺หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนแล้ว จะแจ้งผลทางอีเมลเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการให้กับท่าน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
🔺 ภาษาในการบรรยาย : ภาษาไทย
🎙️วิทยากรได้แก่

💎 ศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ เมธจิรนนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
💎 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
💎 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
💎 รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการและผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
💎 รองศาสตราจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📞💻 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-5566 ต่อ 2202 หรือ www.facebook.com/ciku.th
#เสวนา #เสวนาวิชาการ #วิชาการ #จีน #จีนศึกษา #ขงจื๊อ #CIKU #KU #Kasetsart #TCISM #utcc_tcism

5,024 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *