ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 4

ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สถาบันขงจื๊อ มก. ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 4 หัวข้อ นิยายแนวไซไฟจีน – รู้จักโลกใหม่ จินตนาการอนาคต中国科幻:重识世界 畅想未来 วิทยากรโดย Mr. Guo Qi 郭琦老师 จาก College of foreign languages ,Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom Meetings

1,801 total views, 136 views today

ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3

ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันขงจื๊อ มก. ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 3 หัวข้อ ผลงานในลักษณะอื่นสำหรับการขอกำหนดตำเเหน่งวิชาการสาขาภาษาจีนของไทย 泰国中文专业职称评审其他形式的学术成果规范 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ เมธจิรนนท์ 魏清教授 อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รูปภาพดังนี้ #บริการวิชาการ #บรรยาย

1,806 total views, 139 views today

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ กลุ่มโรงเรียนคุ้งบางกะเจ้า 4 โรงเรียน (โรงเรียนบางน้ำผึ้งนอก โรงเรียนวัดบางขมิ้น โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ และโรงเรียนบางกอบัว) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มก. ฝ่ายไทย เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ Assoc. Prof. Gao Huimin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มก. ฝ่ายจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน และอาจารย์ชาวจีนสถาบันขงจื๊อ เป็นผู้ร่วมดำเนินงานด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น

3,035 total views, 135 views today

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 14.45-16.30 น. ณ ห้องประชุม 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายไทย รองผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน เเละอาจารย์ชาวจีน ในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบัน

3,992 total views, 4 views today

ขอเชิญร่วมโหวต (รางวัล Popular Vote) ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ CIKU 春语花开 เนื่องในวันภาษาจีน (International Chinese Language Day) จัดโดยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมโหวต (รางวัล Popular Vote) ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ CIKU 春语花开 เนื่องในวันภาษาจีน (International Chinese Language Day) จัดโดยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . ⏰ ในระหว่างวัน 23-27 มีนาคม 2567 จนถึงเวลา 15.00 น. . 👍ซึ่งผลงานที่มียอดผู้กดไลค์ (Like) มากที่สุด ผ่านช่องทาง Youtube จะถือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในครั้งนี้ . ลิงก์ Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrSCSOyJHa77VubKscu12pg

30,767 total views, 1 views today

ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8

ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 📚 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ การแปลกวีนิพนธ์จีนเป็นไทย 中国诗歌泰译 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง 吴琼副教授 อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🙏🏻🙏🏻สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจโครงการบรรยายวิชาการด้วยดีเสมอมา #บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ

26,240 total views, 5 views today

พิธีเปิดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา จัดโดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักภาษาต่างประเทศ เเละสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข CA 329 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักภาษาต่างประเทศ เเละสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยมี Assoc. Prof. Gao Huimin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายจีน เป็นวิทยากร ในวันแรกของการฝึกอบรม ได้มีพิธีเปิดโครงการ โดย นายศุภชัย

24,538 total views, 1 views today

สถาบันขงจื๊อ มก. ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านบูธฯ สถาบันขงจื๊อในงานเกษตรเเฟร์ ปี 67 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

สถาบันขงจื๊อ มก. ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านบูธฯ สถาบันขงจื๊อในงานเกษตรเเฟร์ ปี 67 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ในระหว่างวันที่ 2-10 ก.พ.67 เวลา 11.00-17.00 น. ณ โชน H นวัตกรรมงานวิจัย (งานวิจัย Inter นานาชาติ ร้านค้าจากมูลนิธิราชวงศ์) เเล้วพบกันนะครับ 9,603 total views, 1 views today

9,603 total views, 1 views today

โครงการ “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567”

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ และภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567” ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.40 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ #ciku #HumanitiesKU #ตรุษจีน2024 #Chinesenewyear2024 2,048 total views, 2 views today

2,048 total views, 2 views today

📚 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3

📚 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่อง บูเช็กเทียนกับความศรัทธาต่อพระเมตไตรยโพธิสัตว์ 武则天与弥勒菩萨信仰 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากพระมหาอานนท์ อานนฺโท,ผศ.ดร. 阿难法师(博士、助理教授)ผู้อำนวยการศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ ไทย-จีน เเละอาจารย์ประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย #บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน

5,060 total views, no views today