ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8

ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 📚 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ การแปลกวีนิพนธ์จีนเป็นไทย 中国诗歌泰译 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง 吴琼副教授 อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🙏🏻🙏🏻สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจโครงการบรรยายวิชาการด้วยดีเสมอมา #บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ

4,288 total views, 65 views today

พิธีเปิดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา จัดโดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักภาษาต่างประเทศ เเละสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข CA 329 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักภาษาต่างประเทศ เเละสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยมี Assoc. Prof. Gao Huimin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายจีน เป็นวิทยากร ในวันแรกของการฝึกอบรม ได้มีพิธีเปิดโครงการ โดย นายศุภชัย

5,326 total views, 66 views today

สถาบันขงจื๊อ มก. ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านบูธฯ สถาบันขงจื๊อในงานเกษตรเเฟร์ ปี 67 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

สถาบันขงจื๊อ มก. ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านบูธฯ สถาบันขงจื๊อในงานเกษตรเเฟร์ ปี 67 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ในระหว่างวันที่ 2-10 ก.พ.67 เวลา 11.00-17.00 น. ณ โชน H นวัตกรรมงานวิจัย (งานวิจัย Inter นานาชาติ ร้านค้าจากมูลนิธิราชวงศ์) เเล้วพบกันนะครับ 5,675 total views, 65 views today

5,675 total views, 65 views today

โครงการ “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567”

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ และภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567” ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.40 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ #ciku #HumanitiesKU #ตรุษจีน2024 #Chinesenewyear2024 1,861 total views, 1 views today

1,861 total views, 1 views today

📚 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3

📚 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่อง บูเช็กเทียนกับความศรัทธาต่อพระเมตไตรยโพธิสัตว์ 武则天与弥勒菩萨信仰 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากพระมหาอานนท์ อานนฺโท,ผศ.ดร. 阿难法师(博士、助理教授)ผู้อำนวยการศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ ไทย-จีน เเละอาจารย์ประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย #บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน

4,937 total views, 1 views today

Prof. Dr.Wu Jianping อธิการบดี Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบพระคุณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำชมและแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด ให้แก่ Prof. Dr.Wu Jianping อธิการบดี Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา 6,060 total views, no views today

6,060 total views, no views today

ภาพบรรยากาศ “Open House เปิดบ้านมนุษยศาสตร์ ว้าวุ่น…ว้าใจ มาเรียนมะนุดกันมั้ย?” วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันขงจื๊อ มก. ได้ร่วมออกบูธเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

ภาพบรรยากาศ “Open House เปิดบ้านมนุษยศาสตร์ ว้าวุ่น…ว้าใจ มาเรียนมะนุดกันมั้ย?” วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันขงจื๊อ มก. ได้ร่วมออกบูธเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ประกอบไปด้วย กิจกรรมการถักเชือกจีน การระบายสีภาพจีน เเละเกมทายอักษรภาพจีนโบราณ-อักษรจีนสมัยใหม่ #HumanitiesKU #OpenHouse2023 #ciku #เปิดบ้านมนุษยศาสตร์ #สถาบันขงจื๊อ #ขงจื๊อ 5,642 total views, no views today

5,642 total views, no views today

📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 11 เเละครั้งที่ 12

📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 11 เเละครั้งที่ 12 📚 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่าน VooV Meeting ดังนี้ 🔹โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 11 หัวข้อ แนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ เเละอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 🔹โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 12 หัวข้อ งานวิจัยทางภาษาและภาษาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์

42,078 total views, no views today

📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 9 เเละครั้งที่ 10 – สถาบันขงจื๊อ มก.

📹 ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษาครั้งที่ 9 เเละครั้งที่ 10 📚 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่าน VooV Meeting ดังนี้ 🔹โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 9 หัวข้อ เทียนมิ่ง (天命) : “คำสั่งฟ้า” กับสิทธิ หน้าที่ และจรรยาธรรมในสังคมจีนโบราณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 🔹โครงการเวทีวิชาการจีน ครั้งที่ 10

41,290 total views, no views today

พาเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ 2566 (ฉบับภาษาจีน) โดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 泰国农业大学孔子学院参观2023农展会 (中文版)

พาเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ 2566 (ฉบับภาษาจีน) โดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 泰国农业大学孔子学院参观2023农展会 (中文版) 🔹โซน A ตลาดนนทรีวิถีเกษตร “浓希”农产品集市区 https://www.youtube.com/watch?v=MuBdf6eJWV0 🔹โซน B สีสันตะวันฉาย 中⼩企业创意产品区(OTOP) https://www.youtube.com/watch?v=VMq4OkWiDsc 🔹โซน C เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ⾼科技展区 https://www.youtube.com/watch?v=jcmdIRh8fQg 🔹โซน D สราญรมย์ ชมพฤกษา 花⽊集市区 https://www.youtube.com/watch?v=B7bDHYLbJXo 🔹โซน E ฟินสุดหยุดไม่ได้ Cafe In The Garden 花园咖啡厅 https://www.youtube.com/watch?v=sWJlSyohKoY 🔹โซน F

49,619 total views, 1 views today