📣เปิดรับสมัครทุนสถาบันขงจื๊อ 2024年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2024年9月入学)

📣เปิดรับสมัครทุนสถาบันขงจื๊อ 2024年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2024年9月入学) ดังนี้ 线下onsite 1.博士研究生 (ปริญญาเอก) 2.硕士研究生 (ปริญญาโท) 3.本科生 (ปริญญาตรี) 4.一学年研修生 (1 ปีการศึกษา) 5.一学期研修生(1 เทอม) นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาที่จะเริ่มเข้าเรียนในเดือนกันยายน 2567 ให้แจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังลิงก์นี้ https://citly.me/mtGgd ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 24.00 น. 🔺เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้ 1. สำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาจีนธุรกิจ มก. เอกสารประกอบการพิจารณา : สำเนาใบแสดงผลการเรียน เงื่อนไข : ผลการเรียนไม่น้อยกว่า GPA

420 total views, 71 views today

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก. 🇨🇳

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก. 🇨🇳 💥ภาษาจีนระดับต้น ราคาเพียง 1,888 .- ‼️ 💥ภาษาจีนระดับกลาง ราคาเพียง 2,188 .- ‼️ 💥ภาษาจีนระดับสูง ราคาเพียง 2,388 .- ‼️ 👇สมัครได้ที่ลิงค์👇 https://citly.me/1EVsx 📌 รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ก.พ. 67 ✅ เปิดสอนภาษาจีนระดับต้น กลางเเละสูง โดยอาจารย์ชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มก. ✅ เริ่มเรียนวันที่ 2-30 มี.ค.

7,594 total views, 72 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 70 ท่าน 📆 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹 หัวข้อ แนวทางการกำหนดปัญหาวิจัยสาขาภาษาจีน 中文研究的研究问题设定思路 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์

9,969 total views, 67 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 70 ท่าน 📆 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹 หัวข้อ เขียน “จีน” ให้เป็น “ไทย”

9,938 total views, 1 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 30 ท่าน 📆 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹 หัวข้อ การแปลกวีนิพนธ์จีนเป็นไทย 中国诗歌泰译 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์

3,364 total views, 1 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 30 ท่าน 📆 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹 หัวข้อ “จงยง (中庸)” : อุดมคติของปรัชญาขงจื๊อซึ่งไม่ใช่

535 total views, no views today

ภาพบรรยายกาศเข้าร่วมการประชุม “Future Development of the Confucius Institute” Forum at the First World Chinese Language Conference ณ China National Convention Center สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2566 ณ China National Convention Center สาธารณรัฐประชาชนจีน รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายไทย ได้เข้าร่วมการประชุม “Future Development of the Confucius Institute” Forum at the First World Chinese Language Conference โดยมี Assoc. Prof.

4,065 total views, no views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom Meetings 📆 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. 🔹 หัวข้อ หลินอี่ว์ถัง (Lin Yutang) บทสนทนาระหว่างอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 林语堂:东方与西方的文明对话 วิทยากรโดย Prof. Dr.Chen Xuanbo

4,773 total views, no views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 30 ท่าน 📆 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹 หัวข้อ บูเช็กเทียนกับความศรัทธาต่อพระเมตไตรยโพธิสัตว์ 武则天与弥勒菩萨信仰 วิทยากรโดย พระมหาอานนท์

4,780 total views, no views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom Meetings (ภาษาจีน) 📆 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. 🔹 หัวข้อ ไวยากรณ์ในการสอนภาษาจีนบนพื้นฐานของการสื่อสาร 基于交际功能的汉语教学语法问题思考 วิทยากรโดย Assoc. Prof. Dr.Zhang Yue (张玥副教授)

875 total views, no views today