คำถามที่พบบ่อย

การสอบวัดความสามารถภาษาจีน

1.การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK จำเป็นต้องเริ่มสอบที่ระดับ 1 เสมอหรือไม่ ?
ตอบ  ไม่จำเป็น ผู้สอบสามารถเริ่มสอบในระดับใดก็ได้ ตามที่ผู้สอบต้องการวัดความสามารถภาษาจีนโดยสามารถดูรายละเอียดการสอบแต่ละระดับได้ที่ HSK

2.ต้องการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK หลายระดับ จะสามารถสมัครสอบหลายระดับพร้อมกันได้หรือไม่ ?
ตอบ ได้แต่ต้องเป็นระดับที่คนละเวลาสอบ คือการสอบจะแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยที่ภาคเช้าจะสอบเป็นระดับเลขคู่ (2 4 6) และภาคบ่ายจะสอบเป็นระดับเลขคี่ (1 3 5 ) เช่น หากสมัครระดับ 2 จะสามารถสมัครระดับ 1 3 และ 5 ได้ แต่ไม่สามารถสมัครระดับ 4 และ 6 ได้

3.สมัครสอบ HSKK พร้อม HSK ได้หรือไม่?
ตอบ ได้ สามารถสมัครสอบ HSKK กับ HSK ได้ทุกระดับ เพราะการสอบ HSKK เริ่มสอบเวลา 16.30 น. ไม่ตรงเวลาสอบใดๆ ของการสอบ HSK

4.หากรับผลสอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK และ HSKK สามารถขอใหม่ได้หรือไม่ ?
ตอบ    ไม่ได้เนื่องจากผลสอบมาจากประเทศจีน ดังนั้นผู้สอบต้องติดต่อที่ประเทศจีนเองเพื่อขอผลสอบดังกล่าวด้วยตนเอง

5.หากชื่อ-นามสกุล ในการสอบผิดต้องทำอย่างไร?                                                                                                                                   ตอบ แจ้งอาจารย์คุมสอบในห้องสอบเพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าวไปทางประเทศจีน

 

การเรียนภาษาจีน

 1. การเรียนภาษาหากมีพื้นฐานมาบ้างแล้วจะทำอย่างไรดี เพื่อให้ทราบระดับการเรียนที่เหมาะสม ?
  ตอบ

1. สอบวัดระดับกับสถาบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. สามารถใช้ผลสอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK ในการเทียบระดับได้ สามารถดูได้ที่ แนะนำหลักสูตร

3. สามารถเข้ามาที่สถาบันฯ เพื่อขอดูแบบเรียนและปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ในวันและเวลาราชการหรือเว้นวันหยุดราชการตามสถาบันกำหนด

 1. การเรียนภาษาจีนกับสถาบันฯ มีสอบวัดผลหลังเรียนหรือไม่
  ตอบ  มีการสอบวัดผลหลังเรียนจบเพื่อได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ
 1. หากมีการหยุดเรียนในระหว่างเรียนสถาบันฯ มีการชดเชยหรือไม่?
  ตอบ  สถาบันฯ ไม่มีการชดเชยในกรณีที่ผู้เรียนขาดเรียนเอง ยกเว้นกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถทำการสอนได้หรือไม่สามารถหาอาจารย์ผู้สอนมาชดเชยได้โดยสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
 1. การเรียนกับสถาบันฯ ถึงระดับใดจึงจะเหมาะสมสมัครสอบ HSK ระดับใดได้ ?
  ตอบ   

ระดับต้น          1 – 5   สามารถสอบ HSKระดับ 1 – 2 ได้

ระดับกลาง       1 – 10 สามารถสอบ HSKระดับ 3 – 4 ได้

ระดับสูง          1 – 10 สามารถสอบ HSKระดับ 5 – 6 ได้

 1. การเรียนภาษาจีนผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนเริ่มเรียนได้หรือไม่?
  ตอบ    ได้ ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้โดยเริ่มต้นที่ระดับต้น 1

 

อื่นๆ

 1. การขอทุนสถาบันขงจื๊อ เพื่อเข้าศึกษาต่อประเทศจีนต้องทำอย่างไรบ้าง?
  ตอบ   

1. รอประกาศจากทางสถาบันฯ กำหนดการในการยื่นขอทุนประมาณช่วงเดือน ก.พ. – เม.ย.

2. ต้องมีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนตามที่สถาบันขงจื๊อฯ กำหนด

3. ต้องเป็นศิษย์เก่าหรือนิสิตปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือศิษย์เก่าสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

 1. ต้องการให้สถาบันฯ เป็นศูนย์สอบวัดความสามารถภาษาจีนต้องทำอย่างไร?
  ตอบ    ท่านสามารถยื่นความจำนงและติดต่อมาที่สถาบันฯ โทร 0-2579-5566-8 ต่อ 2202  เพื่อคุยรายละเอียดและทำสัญญากับทางสถาบันฯ

14,578 total views, 13 views today