รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 14.45-16.30 น. ณ ห้องประชุม 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายไทย รองผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน เเละอาจารย์ชาวจีน ในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบัน
3,992 total views, 4 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *