ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8

ประมวลภาพโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8

📚 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ การแปลกวีนิพนธ์จีนเป็นไทย 中国诗歌泰译
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง 吴琼副教授 อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


🙏🏻🙏🏻สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจโครงการบรรยายวิชาการด้วยดีเสมอมา

#บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ มก #เกษตรศาสตร์ #CIKU #KU

26,240 total views, 5 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *