📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

🔹รับจำนวน 30 ท่าน (สำหรับ Onsite)
📆 บรรยายในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔹 หัวข้อ “เซี่ยว (孝)” : จริยศาสตร์การปกครองที่ซับซ้อนกว่า “กตัญญู” (中国人的孝道) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📲💻 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://citly.me/HiG
61
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม
#บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ มก #เกษตรศาสตร์ #CIKU #KU

2,912 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *