💐 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่น” เเละขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 🏆👍🏻

💐เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่น” จากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพมหานคร และขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์นิภา เผือกสม นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 🏆👍🏻

4,778 total views, 2 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *