📣📢 ประกาศเปิดรับสมัครเรียนภาษาจีน หลักสูตรภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 42

📣📢 ประกาศเปิดรับสมัครเรียนภาษาจีน หลักสูตรภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 42
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 และ
จะเริ่มเรียนวันที่ 3 สิงหาคม 2562

ขั้นตอนการสมัครเรียนดังนี้
📍 1. สมัครด้วยตนเอง
🔸 กรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบ)
🔸 สำเนาบัตรประชาชน
🔸 ชำระค่าสมัครเรียน (ด้วยเงินสด) ที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📍 2. สมัครเรียน (ผ่านระบบออนไลน์)
🔸 กรอกใบสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
>>>>> https://bit.ly/2YHV1XB <<<<< หรือสเเกน OR CODE (ตามเอกสารแนบ) 🔸 สำเนาบัตรประชาชน 🔸 ส่งหลักฐานการชำระเงิน (กรณีโอนเงินผ่านทางธนาคาร) ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02- 5795566 - 8 ต่อ 2202 หมายเหตุ 1. สามารถส่งหลักฐานการสมัครเรียน มาที่ E-mail : ciku_th@yahoo.com 2. หากผู้สมัครเรียนไม่ส่งหลักฐานครบตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ทางสถาบันขงจื๊อ มก. จะไม่ถือว่าท่านได้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 42

12,238 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *