ข่าวประชาสัมพันธ์ : 📣📢 ประกาศ ทางสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดรับสมัครการประกวดร้องเพลงจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

📣📢 ประกาศ ทางสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปิดรับสมัครการประกวดร้องเพลงจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เนื่องจากจำนวนผู้สมัครครบตามที่สถาบันขงจื๊อกำหนดไว้
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

5,386 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *