ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศตารางสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติตัวในห้องสอบ และการรับบัตรประจำตัวสอบ)

ขอชี้เเจงรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติตัวในห้องสอบ และการรับบัตรประจำตัวสอบ
3. เเผนที่อาคารศูนย์เรียนรวม 4 (ศร.4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

HSK 1
เลขประจำตัวผู้สอบ H11817934060000001- H11817934060000026
เวลาสอบ 13.30-14.05 น. ห้อง 804 (อาคารศูนย์เรียนรวม 4)

HSK 2
เลขประจำตัวผู้สอบ H21817934060000001- H21817934060000017
เวลาสอบ 09.00-09.50 น. ห้อง 804 (อาคารศูนย์เรียนรวม 4)

HSK 3
เลขประจำตัวผู้สอบ H31817934060000001- H31817934060000025

เวลาสอบ 13.30-14.55 น. ห้อง 805 (อาคารศูนย์เรียนรวม 4)

HSK 3
เลขประจำตัวผู้สอบ H31817934060000026- H31817934060000050

เวลาสอบ 13.30-14.55 น.ห้อง 806 (อาคารศูนย์เรียนรวม 4)

HSK 4
เลขประจำตัวผู้สอบ H41817934060000001- H41817934060000025
เวลาสอบ 09.00-10.40 น.ห้อง 805 (อาคารศูนย์เรียนรวม 4)

HSK 4
เลขประจำตัวผู้สอบ H41817934060000026- H41817934060000051
เวลาสอบ 09.00-10.40 น.ห้อง 806 (อาคารศูนย์เรียนรวม 4)

HSK 5
เลขประจำตัวผู้สอบ H51817934060000001- H51817934060000012
เวลาสอบ 13.30-15.30 น. ห้อง 807 (อาคารศูนย์เรียนรวม 4)

HSK 6
เลขประจำตัวผู้สอบ H61817934060000001- H61817934060000004
เวลาสอบ 09.00-11.15 น.ห้อง 807 (อาคารศูนย์เรียนรวม 4)

เเผนที่อาคารศูนย์เรียนรวม 4 (ศร.4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

หมายเหตุ
1. ผู้เข้าสอบควรดูห้องสอบเเละเลขที่นั่งสอบในบัตรประจำตัวผู้สอบ
2. ผู้สอบจะต้องเเต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษา ชุดทำงาน หรือชุดสุภาพ ไม่สวมรองเท้าเเตะเข้าห้องสอบ
3. ผู้เข้าสอบสามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าห้องสอบได้ตั้งเเต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ รับที่ใต้อาคารศูนย์เรียนรวม 4 (ศร.4) ก่อนสอบ 30 นาที
4. ผู้เข้าสอบจะต้องนำดินสอ 2B เเละยางลบมาเองในวันสอบ
5. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ตัวจริงมาด้วยในวันที่สอบ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02- 5795566 – 8 ต่อ 2202

9,589 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *