ข่าวประชาสัมพันธ์ :เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “IT Technology in China” โดยอาจารย์วรพล โสภณวุฒิกุล (อาจารย์พิเศษวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จีนเเละเจ้าของตำราคอมพ์จีนง่ายจัง)

แบบลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง “IT Technology in China” วิทยากรพิเศษ อาจารย์วรพล โสภณวุฒิกุล (อาจารย์พิเศษวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จีน)
>>>>> goo.gl/1yZi5Y <<<<< 📍 การบรรยายวิชาการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ IT Technology ในประเทศจีนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจีนศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจ 📍 การบรรยายวิชาการจัดโดย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเเสดงดนตรีฝั่งตะวันตก ชั้น 10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3,260 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *