📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

🔹 รับจำนวน 70 ท่าน
📆 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔹 หัวข้อ อักษรและรัฐ: การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปอักขรวิธีจีน-ไทยในทศวรรษที่ 1930–1940 文字与国家:1930-1940年代中泰文字改革之比较研究 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธุ์ (陈玉珊) อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📲💻 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://kasets.art/zG7Qef
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม

#บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ มก #เกษตรศาสตร์ #CIKU #KU

3,505 total views, 4 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *