📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

🔹 รับจำนวน 70 ท่าน
📆 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔹 หัวข้อ ผลงานในลักษณะอื่นสำหรับการขอกำหนดตำเเหน่งวิชาการสาขาภาษาจีนของไทย 泰国中文专业职称评审其他形式的学术成果规范วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ เมธจิรนนท์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
📲💻 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://kasets.art/qhfKU7
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม

#บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ มก #เกษตรศาสตร์ #CIKU #KU

3,329 total views, 5 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *