📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

🔹 รับจำนวน 250 ท่าน
🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting
📆 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
🔹 หัวข้อ กรณีศึกษาเพลงและดนตรีจีน
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เมชฌ เมธจิรนนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

📲💻 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3aSXuty

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม

6,193 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *