📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

🔹 รับจำนวน 250 ท่าน
🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting
📆 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
🔹 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จาง ปิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเรียนการสอนภาษาจีน เเละอาจารย์วิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

📲💻 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3OBpm4y

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม
#บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ มก #เกษตรศาสตร์ #CIKU #KU

5,989 total views, 2 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *