ตารางระยะเวลาการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

ครั้งที่จัดอบรม ระยะเวลาอบรม
รุ่น 3619 สิงหาคม 2560 - 29 ตุลาคม 2560
รุ่น 37 25 พฤศจิกายน 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่น 3817 กุมภาพันธ์ - 6 พฤษภาคม 2561

หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 37
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*ทุกหลักสูตรอบรมทั้งหมด 30 ชั่วโมง*
เริ่มอบรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 – 4 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตรที่เปิดเรียน ห้องเรียนอาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 1

หลักสูตรเวลาห้องเรียน
ภาษาจีนกลางระดับต้น 1 เสาร์ 09.00- 12.00100
อาทิตย์ 09.00 -12.00100
ภาษาจีนกลางระดับต้น 2เสาร์ 09.00- 12.00101
อาทิตย์ 09.00 -12.00101
ภาษาจีนกลางระดับต้น 3เสาร์ 09.00- 12.00102
ภาษาจีนกลางระดับต้น 4เสาร์ 13.00 -16.00100
ภาษาจีนกลางระดับต้น 5เสาร์ 13.00 -16.00101
ภาษาจีนกลางระดับกลาง 1เสาร์ 13.00 -16.00102
ภาษาจีนกลางระดับกลาง 2เสาร์ 09.00- 12.00103
ภาษาจีนกลางระดับสูง 1เสาร์ 13.00 -16.00103
อาทิตย์ 09.00 -12.00102
ภาษาจีนกลางระดับสูง 2อาทิตย์ 09.00 -12.00103

กำหนดการวันที่จัดอบรม รุ่นที่ 37

เดือนวันเสาร์วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 25602526
ธันวาคม 256023
910
1617
2324
มกราคม 256167
1314
2021
2728
กุมภาพันธ์ 256134

1,615 total views, 11 views today

dreamfilm