สมัครลงทะเบียนเรียน

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

รุ่นกำหนดการเรียนกำหนดการรับสมัคร
รุ่นที่ 38วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 6 พฤษภาคม 2561วันที่ 8 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 39--

วิธีการสมัคร

1.สมัครด้วยตนเอง 

ที่สถาบันขงจื๊อฯ ทุกวันและเวลาราชการ  09.00 – 16.00 น.  (พักเที่ยง 12.00 -13.00 น.)

และในวันเสาร์ที่ 4  11    พฤศจิกายน 2560 (พักเที่ยง 12.00 -13.00 น.)

2.สมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

หากสมัครทางออนไลน์แล้วไม่ได้ชำระเงิน จะถือไม่ถือว่าเป็นการสมัครและไม่มีสิทธิ์รับหนังสือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ค่าธรรมเนียมการอบรม
  3. ใบสมัคร 
    1. สมัครด้วยตนเอง สามารถรับได้ที่สถาบันฯ
    2. สมัครออนไลน์ ให้แจ้งชื่อและระดับที่สมัครมาทางเมล์พร้อมหลักฐานการชำระเงิน
  4. หลักฐานเพื่อรับส่วนลด ได้แก่ บัตรประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใบประกาศนียบัตรจากสถาบันฯ (ศิษย์เก่าของสถาบันฯ)

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

  1. ด้วยตนเองที่สำนักงานสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  1. ทางธนาคารโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาจีน สถาบันขงจื๊อ มก”เลขที่ 043-7-03590-0

จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครมาที่ อีเมล ciku_th@yahoo.com  โดยแจ้งชื่อและระดับที่สมัครเรียนมาด้วย และรอการตอบกลับอีเมลล์จากทางสถาบันฯ  หากภายใน 2 – 3 วันทำการยังไม่ได้รับการตอบอีเมลล์ที่แจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องโทรมายังสถาบันฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน/หลักสูตร

ภาษาจีนกลางระดับต้น 1 – 5                          หลักสูตรละ  3,200  บาท

ภาษาจีนกลางระดับกลาง 1 – 10                    หลักสูตรละ  3,500  บาท

ภาษาจีนกลางระดับสูง  1 – 10                        หลักสูตรละ  3,800  บาท

ภาษาจีนเพื่อการเตรียมสอบ HSK ระดับ 4    หลักสูตรละ  4,200  บาท

ภาษาจีนสำหรับเด็ก                                        หลักสูตรละ  4,200  บาท

(ค่าธรรมเนียมรวมหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนและสมุดคัดจีน 1 เล่ม)

*สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนสาธิต นิสิตบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศิษย์เก่าสถาบันฯ เมื่อสมัครอบรมหลักสูตรต่างๆ จะได้ส่วนลด 200 บาท โดยท่านต้องนำหลักฐานแสดงเพื่อรับส่วนลดด้วย

สถานที่อบรม

อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนโดยทางสามารถดูตารางเรียนได้ที่ ตารางเรียน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โทร 0-2579-5566-8 ต่อ 2202

หรือสามารถติดต่อได้ที่ :

e-mail : ciku_th@yahoo.com

Line : cgk6126m

ทุกวันเวลา 9.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) เว้นวันหยุดราชการ

4,346 total views, 24 views today

dreamfilm