เครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน “เสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย” 泰国汉学家高端论坛 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย 庆祝泰国孔子学院(课堂)发展联盟成立两周年

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน “เสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย” 泰国汉学家高端论坛 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย 庆祝泰国孔子学院(课堂)发展联盟成立两周年 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการอีเว้นท์ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนชาวไทยในระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ในการทำผลงานทางวิชาการด้านภาษาจีนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก Ms. Feng Junying ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย Prof.

9,902 total views, 1 views today

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมวันขงจื๊อ (Confucius Day) ปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันขงจื๊อ (Confucius Day) ปี 2566 ขึ้น ณ โถงชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อฉลองวันสถาบันขงจื๊อ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสวมใส่ชุดจีน การระบายสีพัดจีน และกิจกรรมเสี่ยงเซียมซี เป็นต้น #วันสถาบันขงจื๊อ #ศิลปวัฒนธรรมจีน #ขงจื๊อ #CIKU #KU #Kasetsart 5,472 total views, no views today

5,472 total views, no views today

🇨🇳 โครงการค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) ปี 2566

🇨🇳 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) ปี 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ ฝ่ายไทย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ ฝ่ายจีน รองผู้อำนวยการสถาบันฯ รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนเเละนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ จำนวน 74 คน จาก 4 โรงเรียนเข้าร่วมด้วย ประมวลภาพกิจกรรม https://citly.me/CDlQY #chinesecamp #china

3,859 total views, 1 views today

📣 🇨🇳 ประกาศเเจ้งการขอทุนสถาบันขงจื๊อ 2023年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2024年3月入学)

📣 🇨🇳 ประกาศเเจ้งการขอทุนสถาบันขงจื๊อ 2023年CIKU“国际中文教师奖学金”线上报名表 (2024年3月入学) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 1. 一学期研究生 1 เทอม 2. 一学年汉语研修线上 1 ปีการศึกษา แบบออนไลน์ 3. 一学期汉语研修线上 1 เทอม แบบออนไลน์ (พูด) นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาที่จะเริ่มเข้าเรียนในเดือนมีนาคม 2567 ให้แจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสารเพื่อประกอบการเพื่อพิจารณาได้ที่ https://shorturl.asia/on1N8 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 24.00 น. 🔺โดยมีเงื่อนไขและเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้ 1. สำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาจีนธุรกิจ มก.

4,311 total views, 1 views today

📢 ✨เชิญชวนอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนชาวไทยในระดับอุดมศึกษาทุกท่านที่สนใจมารับฟังเสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย 泰国汉学家高端论坛 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย 庆祝泰国孔子学院(课堂)发展联盟成立两周年

📢 ✨เชิญชวนอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนชาวไทยในระดับอุดมศึกษาทุกท่านที่สนใจมารับฟังเสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย 泰国汉学家高端论坛 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย 庆祝泰国孔子学院(课堂)发展联盟成立两周年 📌 เครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอีเว้นท์ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 🔺ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ : https://citly.me/UJIe6 (จำนวน 150 คน เท่านั้น‼️) หมดเขตวันที่ 13

5,023 total views, no views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹 รับจำนวน 250 ท่าน 🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 📆 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. 🔹 หัวข้อ การประยุกต์การสอนแบบ Theme-based instruction ในการสอนภาษาจีนของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 《主题式教学法在海外华校中的应用》 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เถียน

3,126 total views, 1 views today

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 🔹รับจำนวน 30 ท่าน (สำหรับ Onsite) 📆 บรรยายในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹 หัวข้อ “เซี่ยว (孝)” : จริยศาสตร์การปกครองที่ซับซ้อนกว่า “กตัญญู”

2,911 total views, no views today

💐 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่น” เเละขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 🏆👍🏻

💐เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่น” จากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพมหานคร และขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์นิภา เผือกสม นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 🏆👍🏻 4,778 total views, 2 views today

4,778 total views, 2 views today

📣 ขอเชิญร่วมโหวต “รางวัล Popular Vote” ให้กับนางสาวพิมพ์นิภา เผือกสม หมายเลข 15 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประกวด “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับอุดมศึกษา 🙂

📣 ขอเชิญร่วมโหวต “รางวัล Popular Vote” ให้กับนางสาวพิมพ์นิภา เผือกสม หมายเลข 15 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประกวด “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับอุดมศึกษา 🙂 ✅ โหวตได้ตามลิ้งค์นี้เลย https://vote.easypolls.net/64c079f95f496a0060498f30 ✅ โหวตได้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 น. 4,125 total views, 1 views today

4,125 total views, 1 views today

ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ เมธจิรนนท์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาจีน 🎉🎉

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เเละสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ เมธจิรนนท์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 🎉🎉 4,174 total views, no views today

4,174 total views, no views today