📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

🔹 รับจำนวน 70 ท่าน
📆 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔹 หัวข้อ กฎหมายไทยจีนกับการระงับข้อพิพาททางเลือก 泰中法律与替代性争端解决机制 วิทยากรโดย ดร.กิตติมา ปวิตรปก อนุญาโตตุลาการ ผู้ประนีประนอมของศาล
📲💻 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://kasets.art/O7hsVz

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม
#บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ มก #เกษตรศาสตร์ #CIKU #KU

712 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *