📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

🔹 รับจำนวน 250 ท่าน
🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting
📆 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
🔹 หัวข้อ ศาลเจ้า เทพเจ้า และชุมชน : แนวทางการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📲💻 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://citly.me/z6n5U

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม

6,586 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *