📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

📢📢 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

🔹 รับจำนวน 250 ท่าน
🔹 บรรยายผ่านโปรแกรม VooV Meeting
📆 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
🔹 หัวข้อ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง “สันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน”: จีนยุคใหม่กับกระแสการบ่มเพาะเยาวชนจีน โดยอาจารย์วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📲💻 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3HnCuXT

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม

#บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ มก #เกษตรศาสตร์ #CIKU #KU

4,839 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *