📢📢 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นเเบบออนไลน์ผ่าน zoom ของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📢📢 ประกาศ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นเเบบออนไลน์ผ่าน zoom

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบันกำลังขยายวงกว้างออกไปในหลายพื้นที่และมีแนวโน้มของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าฟังบรรยายเเละยังคงได้รับความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากรอย่างครบถ้วนเช่นเดิม ทางสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปเเบบการจัดบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

👩🏼‍🏫📚 สำหรับการจัดบรรยายวิชาการที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมเเละเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะมีด้วยกันจำนวน 7 ครั้ง (ดังตารางเเนบ)
อนึ่งทางสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายวิชาการในหัวข้อต่างๆ ผ่านช่องทางเพจ Facebook ของสถาบันเพื่อให้ผู้สนใจทำการลงทะเบียนเข้าฟังเเละจะส่งรหัสเข้ากลุ่ม (Meeting ID) ให้กับผู้ลงทะเบียนทางอีเมลก่อนวันจัดบรรยาย

ขอขอบพระคุณ ที่ให้ความสนใจการบรรยายวิชาการของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยดีเสมอมา
🙏🏿🙏🏿

357 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *