📢 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 ประจำการศึกษา 2562

📢 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 ประจำการศึกษา 2562

🎤 ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยรองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นุ่มทอง

▪️สนใจสแกนตามลิ้ง https://forms.gle/KtGt6ghBqdHvA2TS8 (ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการฯ)

🔺 สถานที่จัดงาน ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
#ขงจื๊อ #ภาษาจีน #บรรยายวิชาการ #มก

2,851 total views, 2 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *