ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศตารางสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK (ระดับกลาง) วันอาทิตย์ 2 ธันวาคม 2561 (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติตัวในห้องสอบ และการรับบัตรประจำตัวสอบ)

📣📢 ประกาศ ตารางสอบวัดระดับความสามารถในการพูดภาษาจีน HSKK (ระดับกลาง)
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
สถานที่สอบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2 (ห้อง 213) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

ขอชี้เเจงรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์ (ด้านล่าง)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติตัวในห้องสอบ และการรับบัตรประจำตัวสอบ
3. เเผนที่อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2 (ห้อง 213) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

HSKK (ระดับกลาง)
เลขประจำตัวผู้สอบ : H81806934060000001- H81806934060000013 (จำนวน 13 คน)
เวลาสอบ : 16.30-17.30 น.
สถานที่สอบและห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2 (ห้อง 213)

เเผนที่อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2 (ห้อง 213) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

หมายเหตุ
1. ผู้เข้าสอบควรดูห้องสอบเเละเลขที่นั่งสอบในบัตรประจำตัวผู้สอบ ได้ที่ www.confucius.human.ku.ac.th
2. ผู้สอบจะต้องเเต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษา ชุดทำงาน หรือชุดสุภาพ ไม่สวมรองเท้าเเตะเข้าห้องสอบ
3. ผู้เข้าสอบสามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าห้องสอบได้ตั้งเเต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ตัวจริงมาด้วยในวันที่สอบ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02- 5795566 – 8 ต่อ 2202

9,184 total views, 1 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *