โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนรุ่นที่ 38


โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนรุ่นที่ 38 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 16 ก.พ. 2561

สถาบันฯ ได้เปิดทำการสอนภาษาจีนโดยผู้เชี่ยวชาญจากเจ้าของภาษา อบรมทั้งสิ้นกว่า 30 ชั่วโมง จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรได้ที่ รายละเอียดหลักสูตร  หรือ  ตารางเรียน

และสมัครเรียนได้ที่ ลงทะเบียนเรียน

*หมายเหตุ ผู้มีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้างแล้ว สามารถติดต่อดูแบบเรียนได้ที่สถาบันฯ ในวันเวลาราชการ หรือวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

1,826 total views, 2 views today

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *