โครงการประกวดร้องเพลงประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

สถาบันขงจื๊อฯ ได้จัดการประกวดร้องเพลงจีนขึ้นประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 โดยในการดีมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20 คนจากทั้งนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ อีกมากมาย

493 total views, 1 views today