ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะประจำภาคต้น ปีการศึกษา2560

“โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะประจำภาคต้น ปีการศึกษา2560″
ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มนุษยศาสตร์ 4) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

219 total views, 1 views today