ภาษาจีนกลางสำหรับบุคคลทั่วไป

 ประกาศสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาจีนกลางกับสถาบันขงจื๊๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 35  ระหว่างวันที่  19 สิงหาคม – 29 ตุลาคม 2560 สามารถดูรายละเอียด ได้ที่นี่ Click Here

และรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ Click Here

 

1,536 total views, 2 views today